Hopp til innhold
Nyheter

NoA Ignite lanserer Innovation Space

published

Vi tror det ligger et enormt potensial i å kombinere kreativitet og teknologi for å løse andre sine problemer. Men det må tilrettelegges og dedikeres både tid og ressurser. Derfor har vi lansert en egen satsing kalt Innovation Space.

NoA Ignite lanserer Innovation Space

Den nye satsingen er en arena der folka i NoA Ignite får muligheten til å utvikle innovative og bærekraftige konsepter i tverrfaglige team som de setter sammen selv. Konseptene blir deretter presentert for en ekstern jury som evaluerer og kårer en vinner. Initiativtakeren er Hans Christian Øren, leder for avdelingen Creativity & Engagement.

– Noen ønsker å utvikle banebrytende og bærekraftige produkter som utfordrer status quo, mens andre ser muligheter til å forbedre et allerede eksisterende produkt. Nå var det på tide å gi alle ansatte både rom og tid til å utvikle de gode ideene, forteller han.

Hva er Innovation Space?

Konseptet tok omtrent et år å forme, og Hans Christian jobbet tett med en intern prosjektgruppe bestående av Vilde Lier, Malin Kleiva, Gabriel Uggla og Anna Enge.

– Vi ser jo hvor mange gode ideer som deles i lunsjen, for så å dø en stille død. Innovation Space skal være en arena der man står fritt til å tenke stort, sette hårete mål, eksperimentere og være grenseløs, sier Malin Kleiva.

Kort forklart fungerer Innovation Space på denne måten:

  1. De ansatte setter sammen egne team og utvikler et konsept for sin idé.
  2. Teamene presenterer ideene sine for en ekstern jury.
  3. Vinneren(e) får et halvt år på å utvikle ideen.
  4. Konseptene kan så videreutvikles til selvstendige prosjekter eller kanskje egne selskap.
Visuell for NoA Ignite Innovation Space

– Vi ønsket å skape en plass der ansatte kunne frigjøre seg fra hverdagslige rutiner og jobbe med drømmeprosjektet. Alle får satt av tid til dette, vi fasiliteter workshop, veiledning og foredrag, samtidig som vi tilrettelegger for helgeturer, forklarer Hans Christian.

Han forteller videre at prosjektene som de ansatte utvikler, eies 100% av teamet. Etter seks måneder kan man søke støtte for videre arbeid.

Visuell for NoA Ignite Innovation Space

Inspirert av NASA

Arbeidsgruppen forklarer at konseptet henter inspirasjon fra måten NASA jobber på. Vi kan alle være astronauter. Og det er kanskje ikke raketten som er viktig, men drømmen om å komme seg til månen eller ut i verdensrommet. Det handler om tanker og ideer som pusher oss fremover og gjør verden til en bedre plass å være.

Innovation Space skal være et tilskudd til eksisterende initiativer, som faste samlinger med avdelingene, hackatons, faggrupper og innovasjonslaben Gnist.

– Dette er enda et verktøy for skaperglede. Programmet tilrettelegger for at ansatte kan bruke nettverket i Ignite, få veiledning og opparbeide seg ny erfaring gjennom å eksperimentere. Og det er rom for å prøve og feile, sier Gabriel Uggla.

En spennende innovasjonshøst

Årets utgave av Innovation Space er pilotprosjektet, og vi har allerede vært gjennom de fleste fasene. Konseptet ble lansert internt før sommeren, og etter ferien har det vært både idefase, hackathon og workshop.

– Innovation Space har også arrangert en foredragsserie som heter «Refuel» der gründere fra inn- og utland har vært på besøk og delt sine erfaringer. Dette er viktig kunnskap og noe man ikke finner på Google, legger Anna Enge til.

NoA Ignite hackathon
NoA Ignite hackathon
NoA Ignite hackathon
NoA Ignite hackathon

Prestisjetung jury

Konseptene fra årets deltagere ble presentert for en jury bestående av Marienette Hexeberg (TheFactory Growth), Lars Petter Kjos (seriegründer), Siw Andersen (Oslo Business Region) og Marianne Lind (DOGA). I tillegg var Eirik Stavelin og Hanne Vaage-Gnilka fra NoA Ignite med.

– Jeg har alltid ment at kreative tech-miljøer på byråsiden har et enormt innovasjonspotensial. Rett og slett fordi dette er miljøer som bruker all sin skaperkraft og kunnskap på å løse andre sine problemstillinger. At NoA gjennomfører Innovation Space viser at man erkjenner denne spisskompetansen, men at man også ser at den må tilrettelegges og fasiliteres for, sier Lars Petter Kjos.

Første runde med presentasjoner var 24. oktober, og totalt ni lag møtte opp. De beste forslagene gikk videre til finalen 27. oktober. Da juryen evaluerte konseptene, ble det lagt særlig vekt på bærekraft og hvorvidt teamet jobber mot et eller flere av FNs bærekraftsmål.

NoA Ignite Innovation Space

Årets vinner

Den som gikk helt til topps, var Eveline Debora (Debbie) Nuta og Benedicte Lysaker med konseptet «The education network». Det stammer fra en idé som Debbie begynte å utforske allerede et halvt år før Innovation Space.

– «The Education Network» er en digital plattform som skal fungere som et nettverk mellom lærere innenfor ulike felt og studietrinn. Prosjektet har som mål å gjøre hverdagen til lærere enklere ved å gi dem tilgang til digitale læreverktøy, utdanningsmateriell som de kan gjenbruke og et nettverk av andre dedikerte lærere. Dette vil ha direkte effekt på utdanningsopplevelsen til studentene, spesielt i land hvor andelen fungerende analfabeter er stor og hvor tilgangen til digitalt og oppdatert materiell er lav, forklarer Debbie.

Benedicte, som var veileder for deltakerne i første fase, legger til: – Det var i utgangspunktet bare Debbie som jobbet med dette konseptet, så ble jeg med rett før vi leverte pitchen. Debbie har en utrolig sterk historie og et ønske om å få til dette, pluss at ideen er utrolig viktig.

Juryen var enig i at ideen svarer på et stort behov i samfunnet:

– Etter mer enn 20 års erfaring fra læringsbransjen må jeg si at vinneren stod frem med en tydelig idé på å løse kanskje den viktigste utfordringen. God utdanning for alle er nøkkelen til å løse vår tids store utfordringer, samtidig som vi styrker demokratiet, forklarer Lars Petter Kjos.

The Education Network ble årets vinner under årets Innovation Space

Juryens begrunnelse:

«Vinneren av Innovation Space er et prosjekt som imponerte på flere fronter. Det har et stort potensial, langt utenfor de landegrenser det selv peker på, nettopp fordi det søker å løse en stor global utfordring. Selv om det ikke har en innlysende kortsiktig vei til store penger, tror vi også det kommersielle lar seg løse på en god måte.»

«Prosjektet rører ved oss. Det spinner ut av teamets personlige erfaring som leder til en hjertefølt vilje til å trekke i riktig retning, som er svært viktig for å bygge en bedrift. Vi tror også på teamet når de snakker om hvordan de vil bygge bedriften videre. Yrkesgruppen prosjektet har siktet seg inn på er under press, samtidig som de er nøkkelen til like muligheter for dagens unge. Å hjelpe lærere med å finne relevante og lokaliserte digitale læremidler, finne fellesskap, og gjenbruke gode pedagogiske opplegg, har vi rett og slett stor tro på.»

Mange gode ideer

Det var ikke bare «The education network» som imponerte juryen. De forteller at flere av ideene var kreative, kraftfulle og demonstrerte hvordan bærekraft er mangfoldig.

Jurymedlem Marinette Bouts Hexeberg var en av de som lot seg begeistre. Hun er CEO i TheFactory Growth, og gjennom jobben møter hun ofte mennesker som allerede har tatt valget om å bli gründer.

– For meg er det viktig å se etter potensielle gründere i næringslivet – de som sitter på mye kompetanse og som kan lære seg å skape innovasjon i trygge omgivelser. Som jury i Innovation Space ble jeg møtt av engasjerte ansatte som har fått rom til å utvikle. Det var gøy å se skapergleden deres, samt gi råd og tilbakemeldinger på spørsmål og problemstillinger de må jobbe videre med. Jeg syntes det var mange gode ideer, fra de mindre komplekse og mer gjennomførbare ideene til de mer krevende ideene med stor innovasjonshøyde, sier hun.

NoA Ignite Innovation Space

Fra konsept til prototype

De neste 6 månedene skal Debbie og Benedicte videreutvikle «The education network». Målet er å finne ut hvordan dette kan bli et reelt produkt eller tjeneste.

– Jeg ser frem til å dykke dypere ned i problemstillingen vi søker å løse, snakke med nøkkelpersoner og å lage den første prototypen av løsningen og forretningsmodellen, sier Benedicte.

– Jeg er veldig glad for at jeg får muligheten til å snakke med lærere og de som tilbyr utdanning, slik at vi kan få innsikt i hva de faktisk trenger. Da kan vi utvikle en prototype, teste den og videreutvikle basert på tilbakemeldinger, avslutter Debbie.

Se flere visueller fra Innovation Space-konseptet på Behance.

Malin Kleiva, Anna Enge, Hans Christian Øren og Gabriel Uggla. Vilde Lier var ikke til stede da bildet ble tatt.

Gjengen bak Innovation Space

Fra venstre: Malin Kleiva, Anna Enge, Hans Christian Øren og Gabriel Uggla. Vilde Lier var ikke til stede da bildet ble tatt.