Hopp til innhold

Skreddersydd brukeropplevelse

De fleste av oss klarer å sette ord på hva som gikk galt eller ikke fungerte når vi har hatt en dårlig opplevelse med et produkt. Umulig å finne det man var ute etter eller vanskelig å gjennomføre betaling? Vi gjenkjenner også lett en god opplevelse, men for mange er det vanskelig å si hva som fungerer.

Hva er god brukeropplevelse og hvorfor er det så viktig?

Begrepet brukeropplevelse beskriver den samlede opplevelsen en bruker har med et produkt eller en tjeneste. Fra nytteverdi, tilgjengelighet, funksjon og flyt, til følelser, visuelt uttrykk og merkevare. Selve opplevelsen er personlig og subjektiv. Den oppstår i øyeblikket og defineres av alt fra innhold, kontekst og brukers sinnsstemning, til teknisk ytelse og visuell fremstilling. Mange dimensjoner av en opplevelse kan planlegges og til en viss del kontrolleres, mens andre vil være mer tilfeldige og utvikle seg organisk.

God brukeropplevelse gjør prosesser og handlinger mer treffsikre og effektive. I tillegg sikrer det lojalitet, videre bruk, vekst og kommersiell verdi. Dårlig brukeropplevelse derimot, øker sjansen for å gjøre feil, forsinker prosesser, gir dårligere resultater, og reduserer dermed også verdien av produktet eller tjenesten.

Siden opplevelsen av et produkt er personlig og påvirkes av mange faktorer, er der også flere dimensjoner som må ivaretas og jobbes systematisk med for å planlegge for best mulig opplevelse. Det finnes ingen fasit som kan gjenbrukes for å oppnå samme gode resultat for alle løsninger. I hvert enkelt tilfelle må man ha et bevisst forhold til hvilken opplevelse brukerne forventer og som vil være hensiktsmessig, og i arbeidet med å planlegge denne må man ta høyde for menneskelig psykologi, forretningsmål og brukssituasjon.

Slik jobber vi frem gode brukeropplevelser

I NoA Ignite jobber vi i tverrfaglige team med teknologer, designere og innholdsdesignere for å skape verdifulle brukeropplevelser.

Uavhengig av om vi har ansvar for større tjenester hvor nettside, apper og produkter inngår, eller om vår leveranse kun består av en mindre del av den store helheten, jobber vi strukturert og systematisk med hele kundereisen. Dette gjør vi for å sikre at brukeropplevelsen blir optimal for så mange brukere som mulig.

Smidige design- og utviklingsprosesser

I våre prosesser skaper vi rom til å forstå, utforske og teste. Vi må forstå målgruppens behov, rammer, forventninger og smertepunkter. Vi må også forstå forretningen, mål med virksomheten og på hvilken måte kundene våre kan skille seg ut i markedet. Alt vi lærer, tar vi med oss inn i et utforskende arbeid, hvor vi tester og jobber frem konsepter som passer godt med forretningens mål, samt målgruppens behov og aktiviteter.

Fem viktige steg i smidige design- og utviklingsprosesser; forstå, utforske, teste, etablere veikart og realisere

Kunnskap om mennesker + forretningsstrategier = sant

Desto mer vi lærer oss om mennesker, deres omgivelser, utfordringer og foretrukne teknologier, desto bedre i stand er vi til å lage brukeropplevelser som treffer og løser ekte behov. Kobler vi innsikt om forretning, inkludert forretningens egne forutsetninger, strategi og merkevare med det vi vet om de som skal bruke tjenesten, sikrer vi at konseptene blir lønnsomme for virksomheten.

Prinsipper for brukeropplevelse

Prinsipper for brukeropplevelse er nyttige i arbeidet med å definere hvordan vi ønsker at en tjeneste eller et produkt skal oppleves av sluttbruker. Vi definerer disse fra prosjekt til prosjekt, men eksempel på prinsipp kan være effektivt, pålitelig, tilpasset, relevant, tilgjengelig, tydelig, bærekraftig eller personlig.

Prinsippene kan bety forskjellige ting for ulike kunder og ulike prosjekter. I et kritisk system som benyttes av beredskap og helsevesen, kan en effektiv brukeropplevelse for eksempel handle om å gjøre det lett for brukere av systemet å prioritere og gjennomføre viktige oppgaver raskt og presist. Her vil universell utforming og klarspråk, som er lovpålagte bestanddeler i en god brukeropplevelse, spille en svært viktig rolle. For netthandel kan en effektiv brukeropplevelse dreie seg om å sørge for at brukerne får gjennomført bestilling og levering kjapt, mens det for informasjon- og nyttetjenester i offentlig sektor handler om å forenkle budskap og flyter i en søknadsprosess.

Vi vet ikke alltid hvordan den endelige tjenesten vil oppleves og se ut til slutt. Men vi vet at ved å basere arbeidet på en kombinasjon av prinsipper for brukeropplevelse, kunnskap om mennesker, omgivelser og merkevare, er vi helt sikre på at vi lander et sted som er lønnsomt, bærekraftig og som gir verdi til målgruppen.

God brukeropplevelse skapes når både merkevare og designprinsipper jobber sammen.
SiO-logo i ulike farger og bilder av studenter

Utvikling av tjenester for 71 000 studenter med høye digitale krav

Se SiO-case
datamaskin som viser meny sin nettside

Fra oppskriftssamling til 728 millioner kroner i omsetning

Se Meny-case
En dame holder en mobil som viser Ruter-appen

Hvordan når vi Ruters visjon om bærekraftig bevegelsesfrihet gjennom innovative kundeflater?

Se Ruter-case

KONTAKT

Hanne Vaage-Gnilka er Head of Insight & Innovation i NoA Ignite, en avdeling med råflinke tjeneste- og forretningsdesignere. I kundeoppdrag er hun forretningsdesigner og allsidig analytiker som bruker innsikt for å utforske nye forretningsmuligheter og optimalisere brukeropplevelsen. Hanne er opptatt av løsninger som er basert på innsikt og data og elsker alt som kan testes.

+47 41338745

hanne.vaage-gnilka@noaignite.com

Hanne