Hopp til innhold
Caser

Bærekraftig og designdrevet optimalisering i oljesektoren

Aker BP

Kan vi fortsette å leve av oljeindustrien? Det er et spørsmål som stadig flere tar opp. Vi sitter ikke på svaret, men ønsker uansett å bidra til at oljeindustrien i større grad skal levere på samfunnets forventninger til mer bærekraftige løsninger. Vi kan ikke gjøre den grønn over natten, men vi vet at endring må starte på innsiden. Smart bruk av data vil være nøkkelen til forbedring, og Aker BP har nå satt i gang et prosjekt som skal gjøre det enklere å ta proaktive valg. NoA Ignite har levert UX-design og prototype av løsningen.

Oversikt for miljørådgivere i CAT, et operativt verktøy for forvaltning av kjemikalier i oljeproduksjon.

Aker BP leter etter og produserer olje og gass på norsk sokkel. I samarbeid med Cognite og HUB Ocean har de nå satt i gang et prosjekt hvor målet er å legge grunnlaget for mer bærekraftig oljeproduksjon og transparens om miljøutslipp.

Utfordringen

I 1996 etablerte myndighetene i Norge et nullutslippsmål for oljeindustrien. Siden da har bransjen jobbet kontinuerlig med å fremstille renest mulig olje med minst mulig miljøpåvirkning, men som i mange andre industrier har mangel på tilstrekkelig oversikt komplisert arbeidet. Årsaken? Fragmenterte data fører til mangelfull informasjonsflyt, merarbeid og unødvendige utslipp.

Oljeproduksjon er ikke mulig uten bruk av kjemikalier. Kjemikalier forbedrer kvaliteten på olje, gass og vann, og ivaretar essensielt utstyr. Baksiden er at forbruket er både kostbart og lite miljøvennlig. Bedre kontroll kan bidra til å redusere produksjonsutslipp og forbedre bedriftens bunnlinje, men det forutsetter at dataen de har tilgjengelig brukes mer effektivt i fremtiden.

Bølge på havet. Foto av Micheal Benz fra Unsplash
Foto: Michael Benz / Unsplash

Resultatet

Chemical Advisory Tool (CAT) er et operativt verktøy for forvaltning av kjemikalier i oljeproduksjon. Applikasjonen er bygget på Cognite Data Fusion (CDF) som samler data fra siloer og gjør de tilgjengelig gjennom sin plattform. CAT bruker dataene til å kalkulere presise “target rater” i sanntid og til å beregne mer nøyaktige tall for utslipp og forbruk for hver enkel kjemikalie. I siste instans vil Aker BP dele denne informasjonen med andre aktører gjennom Ocean Data Platform (ODP) og samtidig oppfordre til økt transparens innenfor industrien.

Aker BPs nye verktøy for forvaltning av kjemikalier i oljeproduksjon, CAT

Effekt

Algoritmene som brukes, danner et solid grunnlag for optimalisering og økt kontroll, men informasjonen må også presenteres på en måte som hjelper brukere å ta informerte valg.

I CAT blir aggregerte data presentert for brukerne i et intuitivt grensesnitt som støtter både monitorering av status og diagnostisering av problemer i prosessen. Produksjonskjemikere kan overvåke konsentrasjon og administrere dosering av kjemikalier, og miljørådgiver kan administrere plattformens forbruks- og utslippstillatelser. Slik begrenser CAT risikoen for overdosering av kjemikalier, samtidig som verktøyet øker nøyaktighet og transparens i rapportering. CAT kan dermed gjøre det enklere for bedrifter å redusere sitt miljøavtrykk.

Oversikten som miljørådgivere kan se i CAT, Aker BPs nye verktøy for forvaltning av kjemikalier i oljeproduksjon

Slik gikk vi frem

Å skape gode løsninger for profesjonelle brukere krever en gjennomtenkt tilnærming, og vi arbeidet kontinuerlig med å legge til rette for konstruktiv brukermedvirkning. På den måten kunne vi få et bedre innblikk i hvilke overordnede mål brukergruppene arbeider mot.

Vi fokuserte på samskaping med brukere i målgruppen, og skisser ble brukt som kommunikasjonsunderlag. Visuell kommunikasjon er designeres kraftigste verktøy og et universelt språk som snakkes av eksperter på tvers av domener og fagområder. Dette hevet dialogen til et nivå hvor vi kunne snakke om kompleksiteten i materie og diskutere mulige designretninger uten at ulikheter og skjevheten i fagkompetanse ble en hindring.

Vi arbeidet iterativt med å skape en løsning som støtter brukerens situasjonsbevissthet, noe som innebar å arbeide med informasjonsdesign og informasjonshierarki for å sikre at brukeren raskt oppfatter hva som er viktig informasjon og forstår den korrekt.

Detaljer fra styleguide til CAT, Aker BPs nye verktøy for forvaltning av kjemikalier i oljeproduksjon.

Dette leverte vi

Har du et problem som skal løses?

Kontakt oss