Hopp til innhold
Caser

Avansert analyse og datamodellering

HUB Ocean

Skal vi nå målene om en bærekraftig fremtid, må vi først måle hvor mye utslipp vi skaper i dag. Sammen med HUB Ocean har vi implementert utslippsmodeller i en simulator på Ocean Data Platform som beregner hvor mye utslipp skipsfarten legger igjen på sin kontinuerlige ferd over verdenshavene.

Utfordringen

HUB Ocean ønsker å bidra til en bærekraftig og produktiv forvaltning av havene. Shipping er verdens mest energieffektive form for transport, men næringen står likevel for sin andel med miljøutslipp. Dette ønsker både reguleringsmyndigheter, innbyggere og bransjen selv å redusere. For å sikre at utslippene minskes, måtte vi finne en måte å beregne utslippene på, nøyaktig og etterprøvbart.

Dashboard for utslipp

Resultatet

Våre data engineers har konvertert forskningsmiljøenes modeller for utslipp fra skip om til programvare som beregner utslipp basert på skipenes posisjoner. Resultatene blir lagret på Ocean Data Platform.

Den implementerte modellen gjør at man idag kan beregne utslipp fra verdensflåten, hvorav den industrielle flåten består av cirka 200 000 store skip. Disse skipene utgjør omlag 500 millioner posisjon-koordinater ved en oppløsning på én rapportering pr time.

Ved hvert punkt som tidligere kun representerte et skips posisjon finnes nå også tilhørende utslipp av en rekke drivhusgasser. Dette gjør det mulig å monitorere skipenes utslipp nøyaktig, per skip, per rederi, per geografisk område, per time.

Alene er disse dataene viktige for å følge utviklingen av utslipp fra skip. Sammen med andre data kan utslippsdata hjelpe oss å forstå effekten av skipsfart på økosystemene, livet i havet og forvaltningen og reguleringen av havene våre.

Her kan du lese mer om tjenesten på Ocean Data Platform.

Dette leverte vi

Har du et problem som skal løses?

Kontakt oss