Hopp til innhold
Caser

Hvordan kan vi forbedre forholdet mellom Lånekassen og brukerne?

Lånekassen

Å søke lån er en personlig handling, men Lånekassens digitale tjenester var lite tilpasset situasjonen søkeren var i. Slik bisto vi dem med transformasjonen fra en informasjonstung til en tjenesteorientert plattform.

Skjermbilde av lanekassen.no
Nettsiden til Lånekassen på en iPhone
Tre skjermbilder av lanekassen.no i mobilformat

Utfordringen

Lånekassen har gitt økonomisk støtte, lån og tilskudd til studier siden 1947. Som en del av Kunnskapsdepartementet bidrar Lånekassen til å gjøre utdanning mulig for alle gjennom det som er verdens beste offentlige utdanningssystemer.

Lånekassens digitale tjenester var imidlertid ikke i verdensklasse og ble oppfattet som lite brukerorientert og foreldet da vi startet arbeidet med ny plattform.

Tre skjermbilder av lanekassen.no
Skjermbilde av lanekassen.no
Lånekassens nettsider på en iPhone
Lånekassens nettsider på en Mac
Skjermbilde av lanekassen.no
Lånekassens nettsider på et nettbrett

Resultatet

Vi bisto Lånekassen med å designe plattformen basert på visjonen om å gi brukerne det de trenger for å ta informerte økonomiske beslutninger om fremtidige studier og hvordan studielånet etterhvert skal betales tilbake.

I NoA Ignite er vi stolte over å lansere den nye plattformen og støtter Lånekassens visjon om å gjøre det lettere for folk å ta utdanning.

To skjermbilder av lanekassen.no
Lånekassens nettsider på et nettbrett
Tre skjermbilder av lanekassen.no
To artikkelinnganger på lanekassen.no
Tre skjermbilder av lanekassen.no

Samarbeidet med NoA Ignite var veldig bra!

Espen Grimnes, UX Lead, Lånekassen

Farger og symboler brukt på Lånekassens nettsider
Bilde av en student og teksten "Nå er det lett å se hvilke regler som gjelder meg"
Inngang til en artikkel om renter på Lånekassens nettsider

Slik gikk vi frem

Sammen med Lånekassen utviklet vi strategier for å adressere begrensningene ved den forrige løsningen. Vi anbefalte å gå fra en informasjonstung til en tjenesteorientert plattform. For å lykkes med det definerte vi følgende taktiske trinn:

Personalisering: Regler og forskrifter konverteres til valg brukeren kan ta på en enkel måte. Basert på valgene får brukeren informasjon, og den viktigste informasjonen får størst plass.

Tillit: Vi måtte sikre at brukerne får det de har rett på, og har nok informasjon til å føle seg trygge i alle trinn av prosessen samt at de søker til rett tid. Frister og rentenivå er derfor svært synlige elementer.

Balanse: Vi ønsket skape en balanse mellom å være empatisk, men tydelig på harde fakta. Ved å utfordre tidligere tonefall, interaksjoner og informasjon sikret vi at lånesøkere vet hva som kreves før de søker samt har en forståelse for hva utfallet blir.

Dette leverte vi

Har du et problem som skal løses? La oss finne nye veier sammen!

Kontakt oss