Hopp til innhold
Caser

Hvordan kan UD gi reiseklare nordmenn oppdatert reiseinformasjon? 

Utenriksdepartementet

«Reiseklar» er Utenriksdepartementets reiseinformasjon, reiseråd og reiseregistrering tilgjengelig i én app. Ved å aktivere lokasjonstjenester og varslinger kan brukere av Reiseklar motta varslinger dersom det skjer alvorlige hendelser der de er på utenlandsreise.

En person står og ser på en skjerm som viser togavganger

Utfordringen

UDs nettsider om reiseinformasjon har vært blant de mest besøkte på regjeringen.no, og under pandemien økte trafikken ytterligere. Reiserestriksjonene som ble innført i de fleste land skapte et stort behov for oppdatert og lett tilgjengelig reiseinformasjon fra norske myndigheter. UD besluttet å utvikle mobilappen Reiseklar for å samle reiseinformasjon og myndighetenes reiseråd per land på ett sted. Dessuten skulle Reiseklar bidra til at folk enklere kan registrere sin utenlandsreise i UDs reiseregistreringssystem, slik at UD kan komme i kontakt med dem i tilfelle alvorlige hendelser.

Informasjonen i appen skulle oppdateres automatisk når appen er aktiv, men skulle også vise innhold når brukeren ikke har nettilgang. Brukere skulle dessuten kunne velge å slå på lokasjonstjenester for lettere å få tilgang til informasjon for det landet de befinner seg i, og selv velge om de ville motta varsler fra UD gjennom appen. Departementet hadde stort fokus på personvern for å sikre at tjenesten behandler personopplysninger i henhold til lovverket.

UD Reiseklar-appen på en mobil

Resultatet

Reiseklar ble sluppet som en beta-versjon i september 2021. Den offisielle lanseringen var 24. september, da utenriksminister Ine Eriksen Søreide i riksdekkende medier ga en kort innføring og oppfordret folk til å laste ned appen og teste den ut. Den oppfordringen var det svært mange som fulgte på kort tid. Så mange at API-tjenesten vår ikke var dimensjonert for pågangen der mange tusen brukere laster ned innhold for første gang samtidig. Etter noen hektiske timer ble dette løst, slik at vi klarte å håndtere nyhetsoppslagene som kom i den neste uken fram mot opphevelsen av det globale reiserådet som fraråder unødvendige utenlandsreiser. Etter en uke hadde over 60 000 lastet ned appen.

Vingen av et fly sett gjennom et flyvindu
En person med ryggsekk går i smale brosteinsgater

Appen Reiseklar gir norske borgere på reise lett tilgang til reiseinformasjon, reiseråd og ikke minst reiseregistrering. Hensikten med Reiseklar er at nyttig og etterspurt informasjon skal bli enda lettere tilgjengelig for de som planlegger eller er på reise i utlandet.

Ine Eriksen Søreide, tidligere utenriksminister

Appen Reiseklar på en iPhone

Teknisk løsning

Reiseklar er laget som en hybridapp. Det betyr at mesteparten av funksjonaliteten er implementert med javascript-rammeverket React.js med et tynt native-lag som håndterer spesifikk funksjonalitet for iOS og Android. Appene mottar og sender data til en egen skybasert API-tjeneste for Reiseklar som er implementert i Microsoft Azure. API-tjenesten henter alt innhold fra regjeringen.no, og sender reiseregistreringer til UDs krisehåndteringsløsning. Fra samme krisehåndteringsløsning mottas det også varsler som skal sendes til brukere som befinner seg i det landet varselet gjelder. Varsler sendes til appene via Google Firebase.

Tre skjermbilder av appen Reiseklar
Snøkledde fjell
En palme

I forbindelse med krisehåndtering de siste to årene har vi sett hvor avgjørende det er at norske borgere har registrerte sin reise, og hvor viktig det har vært for oss å nå ut med direkte informasjon til de norske borgerne som befant seg i de aktuelle landene.

Trude Måseide, kommunikasjonssjef i UD

New York skyline
Tre skjermbilder av appen Reiseklar

Slik gikk vi frem

Vi startet prosjektet med en innsiktsfase der vi satte oss inn i UDs ønsker og forventninger og gjennomførte intervjuer med ulike målgrupper, både folk som er bosatt i utlandet, ungdommer som drar på lengre utenlandsreiser og andre ferieturister. Vi fikk også innsyn i hvilke spørsmål UD ofte mottar knyttet til utenlandsreiser. En viktig innsikt er at mange har en urealistisk forventning til hva UD faktisk kan bistå med.

Teamet gjennomførte også en grundig analyse av personvernet, i tett samarbeid med UD og deres juridiske ekspertise. Dette hadde fokus fra dag én for å sikre at vi valgte løsninger som ivaretar personvernhensynet.

Appen ble utviklet i en iterativ prosess. Vi gjennomførte flere brukertester av en designprototype i Figma mens vi lagde rammeverket for mobilappen og startet arbeidet med integrasjoner. Gjennom hele utviklingsløpet bidro UD med uttesting og tilbakemeldinger på appen etter hvert som nye versjoner ble gjort tilgjengelig. Appen ble publisert i App Store og Google Play i det stille som en betaversjon i september, før den offisielle lanseringen.

Dette leverte vi

Har du et problem som skal løses? La oss finne nye veier sammen!

Kontakt oss