Hopp til innhold
Caser

Ny og samlende identitet for en motvillig kommune

Lillestrøm kommune

Med en kombinasjon av tradisjonell identitetsutvikling og tjenestedesignmetodikk lagde vi, i tett samarbeid med Lillestrøm kommune, en ny visuell identitet for den nye kommunen. Identiteten har skapt sterk intern stolthet, og strategien bak har blitt et definerende verktøy i kommunikasjonen mellom kommunen og innbyggerne.

Lillestrom kommunes nettside på en iPad

Identitetsprosessen er et forbilde for alle som jobber med å forene denne kommunen.

Jørgen Vik, ordfører i Lillestrøm kommune

Oversiktsbilde av Lillestrøm
En eldre mann med caps som smiler

Utfordringen

De tidligere kommunene Fet, Sørum og Skedsmo stemte mot kommunesammenslåing lokalt, men ble ikke hørt nasjonalt. Mange kjempet mot den nye koalisjonen lenge etter at den var et faktum. Nye Lillestrøm kommune ble latterliggjort i leserinnlegg, på sosiale medier og i konkurransen om å tegne nytt kommunevåpen. Identitet og stolthet lå for mange i det de hadde vært før, ikke i det de nå ble bedt om å være.

En ny og en gammel bygning
Farger og symboler brukt i den visuelle profilen til Lillestrøm kommune

Både innbyggere, politikere og ansatte møtes med en kommune som nå kommuniserer verdien av mangfold. I Lillestrøm er vi sterkest sammen.

Ordfører Jørgen Vik brukte designstrategien som underlag for den aller første nyttårstalen han holdt for kommunens 85 757 innbyggere. Han gjentok budskapet på 17. mai. Og mange, mange ganger etterpå.

En plakat med Lillestrøm kommune sin nye profil
En plakat med Lillestrøm kommune sin nye profil

Mål

Lillestrøm kommune ba om en effektiv, visuell verktøykasse med redskapene kommunen trenger for å kommunisere med ansatte, innbyggere og besøkende. I tillegg ønsket vi å skape entusiasme for den nye kommunen.

Gulvplakater som oppfordrer til å holde avstand, i Lillestrøm kommune sin nye profil
En mann med mundbind som har elementer fra den nye profilen til Lillestrøm kommune

Resultatet

Ulikhetene i Lillestrøm kommune er mange. Men det er nettopp ulikhetene som forener de som bor der. Identiteten har skapt sterk intern stolthet, og strategien som ligger til grunn har blitt et definerende verktøy i kommunikasjonen mellom kommunen og innbyggerne.

Casefilm

Oversiktbilde av mange hus i Lillestrøm
Skjermbilde av Lillestrøm kommune sin nettside
Fire skjermbilder av Lillestrøm kommune sin nettside

Økonomisk og ressursmessig er identiteten effektiv og kan brukes i alle situasjoner og til alle formål. Dette har vært særlig viktig under koronaen, med all informasjon det har hastet å få ut, i tillegg til at annen produksjon skulle gå som vanlig.

Heidi Lippestad, kommunikasjonssjef i Lillestrøm kommune

To kaffekopper med Lillestrøm kommune sin visuelle identitet
En plakat med Lillestrøm kommune sin visuelle identitet
Plakater med Lillestrøm kommune sin visuelle identitet

Grafiske elementer

Identitetens viktigste komponenter er sammensatte former. Vi har kombinert gamle merker fra fordums tømmerfløting – selve livsnerven og grunnlaget for bosetting i området – med former hentet fra hele den sammenslåtte kommunen. Gamle og nye. Fra by og land. Tradisjonelle og moderne. Organiske og maskinelle. Et kirkevindu fra Sørum, et kontorbygg fra Skedsmo. Og så videre.

Slik får det visuelle språket fortellerkraft og karakter. De nye formene viser det Fet, Sørum og Skedsmo er sammen.

Brosjyrer med Lillestrøm kommune sin visuelle identitet
En mann med caps med Lillestrøm kommune sin identitet
En dame som smiler
Ringpermer med Lillestrøm kommune sin visuelle identitet

Stil og tone – språklige virkemidler

Folk i området er opptatt av at de ikke er en forstad til Oslo, men noe eget. Den språklige identiteten er viktig, og kommunen bruker nå lokal dialekt bevisst i kommunikasjon. I Lillestrøm heter det for eksempel ikke bare bærepose og banan. Det heter også bærrapåsa og bannan.

Handlenett med Lillestrøm kommune sin visuelle identitet
En mann deler ut handlenett med Lillestrøm kommune sin visuelle identitet

Nettsted, innbyggerportal og ansattportal

For Lillestrøm kommune har vi også designet og utviklet nytt nettsted, Innbyggerportalen og Ansattportalen for alle kommunens ansatte.

Effekt

85 000 innbyggere navigerer gjennom kommunens digitale og analoge flater daglig. Enhetlige, tydelige og tilgjengelige verktøy gjør at Lillestrøm effektivt, og med enkle midler, sikrer at alle får tilgang til informasjon og offentlige tjenester.

En inkluderende, varm strategi preger samtidig kommunens kommunikasjonsflater og forteller innbyggerne at de er viktige, verdifulle brikker i en sterk, sammensatt kommune.

Prosjektet vant sølv i European Design Awards i 2020.

Fire plakater med Lillestrøm kommune sin visuelle identitet
Brosjyre med Lillestrøm kommune sin visuelle identitet

Slik gikk vi frem

I dette prosjektet var det ekstra viktig å kjøre en bred, involverende designprosess. Vi sørget derfor for å inkludere både innbyggere, kommunens ansatte og politiske representanter. Vi etablerte en arbeidsgruppe med representanter for alle kommunene, og vi reiste rundt og snakket med folk. Slik fant vi ut at det var store kontraster i alle kommunene.

Vi skjønte snart at for å tilføre prosjektet emosjonell verdi, måtte vi omfavne ulikhetene. Synliggjøre kontrastene mellom folk, arv og nyvinninger. Vi ønsket å fortelle historien som lå i de gamle kommunene, og å tilføre det som ligger latent i den nye. Ikke utradere, men vise frem særegenheter og forskjeller.

Ideen til den visuelle identiteten kom på våre rekognoseringsturer, og er en kombinasjon av gamle lensemerker og andre former i området. Tanken er at formene skal deles i to og settes sammen til nye konstellasjoner, for å vise at Lillestrøm omfavner det Fet, Sørum og Skedsmo var sammen. Dette gir et visuelt språk med mye fortellerkraft og sterk, særegen karakter.

Da vi intervjuet innbyggere området, forsto vi også at de er opptatt av at de ikke er en forstad til Oslo, men noe eget. Derfor jobbet vi også med den språklige identiteten og brukte lokal dialekt bevisst i kommunikasjon der det er mulig.

Dette leverte vi

Har du et problem som skal løses? La oss finne nye veier sammen!

Kontakt oss