Hopp til innhold

Verdiskaping med data

Data blir i dag sett på som en egen valuta. For å lykkes i den nye dataøkonomien, må organisasjoner og bedrifter bli gode på å omstille seg. De må utnytte data for å effektivisere sin forretning og øke sin konkurransekraft gjennom innovasjon. Det er helt konkrete grep som skal til for å realisere dette.

Hvordan skape verdi med data?


Først og fremst handler det om å få tilgang til rådata som kan foredles. Data i seg selv tilfører ingen verdi uten å bli samlet, strukturert, prosessert og tatt i bruk for et bestemt formål. Men det handler ikke bare om data og teknologi. Det handler også om ledelse, kompetanse, arbeidsprosesser og organisasjonskultur.

Prosess dataflyt


Virksomheter har ulik modenhet når det gjelder evne til å utnytte data. Sliter dere med datakvalitet? Ønsker dere å bli bedre på rapporter og historiske analyser? Er dere klare for å ta i bruk avansert analyse og maskinlæring? Vil dere rive ned siloer og utnytte innsikten man får gjennom å kombinere ulike datakilder? Våre erfarne rådgivere, analytikere, ingeniører, arkitekter, designere og prosessledere hjelper dere med dette, uansett hvor i omstillingsprosessen dere er.

Vi kan hjelpe deg med

Datastrategi

Trenger dere en overordnet strategi? Vi bistår med utforming av din datastrategi. Dette er viktig å få på plass tidlig slik at alle jobber mot samme mål. Noen viktige spørsmål er: Hvilke problemer skal vi løse med data? Hvor skal data tilføre verdi? Hvilke endringer kreves i organisering, prosesser og kompetanse? Sammen med dere samler vi innsikt, legger planer, leder prosessen, kommuniserer og dokumenterer en bærekraftig datastrategi.

Dataplattformer og integrasjoner

Har dere data i ulike systemer som dere ønsker å samle? Vi etablerer og forvalter modulære plattformer for datainntak, formatering, prosessering, lagring, analyse, modellering og tilgang til data. Fokuset vårt er kvalitet, stabilitet, fleksibilitet og sikkerhet. Våre data engineers har erfaring med alle de største skyplattformene; Azure, Google Cloud Platform og AWS. Vi har også erfaring med open source dataplattformer og proprietære plattformer slik som Cognite Data Fusion.

Avansert dataanalyse og automatisering

Trenger dere bedre beslutningstøtte? Ønsker dere å utforske datakilder? Vi har spesialister innen datamodellering, dataanalyse og maskinlæring for alle typer data. Ved bruk av avanserte teknikker finner vi ny innsikt i store datasett som kan brukes til målrettede tiltak innen en rekke områder. Vår erfaring strekker seg fra kommersiell virksomhet og digital markedsføring, til industriens arbeid med bærekraft og utslippsreduksjon.

Datadrevne tjenester

Ønsker dere å bli en datadrevet virksomhet? Vi bygger produkter og tjenester med data som nøkkelressurs. Vi bistår med idéskaping, identifisering av forretningsverdi, prototyping, utvikling og forvaltning av datadrevne tjenester. Dette kan være alt fra tilgang til tjenester via et API, visuelle dashboards for rapportering og statistikk, til personaliserte nettbutikker og selvbetjeningsløsninger.

Datastrategi

KONTAKT

Eirik Stavelin er Head of Data Engineering i NoA Ignite. Han har over tid jobbet seg gjennom store deler av teknologilandskapet som utgjør data engineering, analyser, visualisering, maskinlæring, data science, søketeknologi, integrasjoner, og programvareutvikling. I kundeoppdrag er han ofte med som strategisk rådgiver og teamleder for oppdrag som krever tyngde innen disse fagfeltene.

+47 95978537
eirik.stavelin@noaignite.com

Eirik