Hopp til innhold

Datadrevet design av produkter og tjenester

Datadrevet design tjener hele livssyklusen til et produkt og forbedrer kvaliteten ved å innarbeide tilbakemelding fra brukere i hver iterasjon. Våre interaksjonsdesignere og analytikere kombinerer kvantitative data for å utløse, utdype og utfordre tradisjonell kvalitativ innsikt.

Utfordringen

Produktdesign er en kompleks iterativ prosess, hvor hver designoppgave blir brutt ned til mindre prosesser og deloppgaver. Disse foregår som regel innenfor designsprinter, hvor hver får et signifikant behov for å støttes av data for å være i takt med både brukerbehov og bedriftsmål. Ettersom dataen varierer, trenger man forskjellige metoder for å gjøre om innsikten til noe gjennomførbart og tilgjengelig i sanntid. Å kombinere disse fremgangsmåtene er ofte utenfor kompetansen til produkteiere og deres in-house teams.

Vår fremgangsmåte

Hele livssyklusen til et produkt er tjent med datadrevet design, dermed er det logisk at designprosessen burde starte med målene dine;

 • Hva prøver du å oppnå?
 • Hva er behovene til sluttbrukeren?
 • Hva er den viktigste informasjonen brukeren trenger før de kan fullføre en oppgave, et steg eller en interaksjon?
 • Desto flere mål vi kan identifisere og strukturere i logiske brukerreiser, desto mer testbar vil produktet være. Dette er grunnen til at modulært produktdesign - kombinering av mindre og testbare deler fungerer spesielt godt med datadrevne fremgangsmåter.

Vi bruker både kvantitativ og kvalitativ innsikt, samt spesialiserte digitale verktøy for å forstå brukerens kontekst og behov. Designere jobber ut i fra en initiell hypotese om hva som vil fungere best for å maksimere konverteringer og engasjement. Deretter designer de et eksperiment hvor de får inn innsiktsdata om hvilken versjon av løsningen som er mest effektiv. Denne fremgangsmåten tydeliggjør micro-behaviours og preferanser, som deretter kan bli brukt som en del av prototypingen av produktet.

Mens prototypen utvikles fra tidlige wireframes til mer endelige produkter, kan man fortsette å hente innsikt slik at man får en kontinuerlig gående feedback loop.

Adferdsinnsikt i sanntid

Datadrevet design er en iterativ prosess av designarbeid og testing av hypoteser for å skape meningsfulle brukeropplevelser. Analyse i sanntid fra verktøy som Amplitude, Hotjar eller Mixpanel gir deg tilgang til å analysere data innen sekunder fra en digital hendelse eller interaksjon. Dette er viktig for tidssensitiv beslutningstaking slik som:

 • å analysere brukervekst og interaksjoner ved lanseringer
 • å bruke data i sanntid for å sende ut push-notifikasjoner
 • å sette opp varslinger så vi vet når konverteringsraten synker eller stiger

Hva vi kan tilby

Som en designpartner, kan vi hjelpe deg med å lage et fundament av både kvantitativ og kvalitativ innsikt. Dette validerer produktegenskaper, og bidrar til bedre fotfeste for produktet:

 • Produktanalyse med fokus på adferd
 • Kvantitativ og kvalitativ brukertesting
 • Prototyping av brukerreiser
 • Design av konverteringstrakter
 • Navigasjon og informasjonsarkitektur
 • Interaksjonsdesign med fokus på brukbarhet
 • Datavisualisering for brukeratferd

Ønsker du et GDPR vennlig analyseverktøy?

En dame holder en mobil som viser Ruter-appen

Hvordan når vi Ruters visjon om bærekraftig bevegelsesfrihet gjennom innovative kundeflater?

Se Ruter-case

KONTAKT

Julie Sand Fuglum er leder for Kundeopplevelse (CX) i NoA Ignite. Hun har bakgrunn som forretningsutvikler i gjenbruksappen Tise og som konsulent i Accenture. Gjennom å kombinere velkjent designmetodikk med forretningsforståelse, kreativitet og nysgjerrighet, brenner Julie for at gode kundeopplevelser skal være drivkraften i endringene vi jobber for.

julie.fuglum@noaignite.com

Julie