Hopp til innhold

Digital tjeneste­­plattform

For å lykkes med digitalisering må man kunne omstille seg raskt, og levere tjenester til markedet som oppleves relevante. Høy endringstakt krever en smidig og skalerbar IT arkitektur, og enkel tilgang til relevante data også fra interne fagsystemer.

Hvorfor digital tjenesteplattform

Informasjon fra interne løsninger og datakilder må være tilgjengelig hele tiden, på et format den digitale kanalen kan benytte seg effektivt av. Eksempler på dette er informasjon om varer og bestillinger i en ehandelsløsning, informasjon om rutetilbud i en reiseplanlegger, og innhold fra nettsider og dokumenter i en søkeløsning.

Det må i tillegg være enkelt å levere informasjon tilbake fra brukeren via den digitale tjenesten til relevante internsystemer, for eksempel en varebestilling som skal sendes til både ERP, finans- og logistikkløsning.

Både uthenting av informasjon fra interne løsninger og behandling av informasjon fra brukeren må skje raskt, uavhengig av hvor mange personer som bruker løsningen på samme tid. Noe mer enn et par sekunders ventetid i dagens digitale landskap vil for de fleste være uakseptabelt.

Hva er en digital tjenesteplattform

For å muliggjøre rask utvikling av digitale tjenester med gode skaleringsegenskaper benytter vi oss av det markedet kaller digitale tjenesteplattformer. En digital tjenesteplattform er et sett med tjenester som kjører i en skybasert infrastruktur, og som fungerer som bindeledd mellom sluttbrukertjenestene og interne løsninger og datakilder.

En slik plattform er ikke ferdig hyllevare, men tilpasses til hvert enkelt behov. Hensikten med dette er å etablere en plattform som er spisset til å dekke det faktiske behovet, hverken mer eller mindre. Dette løser vi med en kombinasjon av standard komponenter og skreddersydd kode.

En digital tjenesteplattform gir dermed grunnlag for rask og smidig utvikling av digitale tjenester, og tilgjengeliggjør relevante data fra interne fagsystemer på en effektiv måte. Men hva er egentlig en slik plattform?


En digital tjenesteplattform består typisk av følgende hovedområder:

  • API som benyttes av digitale kanaler for utveksling av data
  • Integrasjonstjenester for kobling mot interne fagsystemer og andre relevante datakilder
  • Lagringstjenester for mellomlagring og sammenstilling av data
  • Tjenester for søk og personalisering
  • Tjenester for sikkerhet og overvåking
  • Diverse infrastruktur for skalering og annet


Disse komponentene kjører (helst) i en skybasert infrastruktur. Vi benytter ofte Microsoft Azure til dette, men leverer også på Amazon Web Services og Google Cloud Platform når dette er aktuelt.

tjenesteplattform

Hvordan utvikler vi digitale tjenesteplattfomer

Her jobber vi vanligvis parallelt i to ender av arkitekturen. På den ene siden vil forretningsmessige og brukerorienterte behov være førende for hvilke tjenester som er aktuelle, og i hvilken rekkefølge. Vi bruker ikke tid og ressurser på å sette opp tjenester vi ikke vet er nødvendige, og her er det faktiske behov som er drivende. På den andre siden kartlegger vi eksisterende internsystemer og data disse behandler, for å forstå hva som er mulig å få til basert på det som er tilgjengelig, og eventuelt hvilke justeringer vi ser må gjøres for at vi skal kunne utvikle de første tjenestene.

Dette er selvsagt en veldig overordnet beskrivelse av tilnærmingen, men i grove trekk er det nettopp dette som foregår i den første fasen av et prosjekt for å etablere en tjenesteplattform. Dette arbeidet krever tett samarbeid med ressurspersoner som har inngående kjennskap til internsystemer, datakvalitet og forretningsprosesser.

I likhet med digitale kanaler så foregår dette arbeidet med en smidig tilnærming, der vi så raskt som mulig får på plass de første tjenestene i plattformen som gir verdi (MVP). Deretter styres videre utvikling av hvilke brukerbehov som skal løses, og hva som først og fremst er praktisk gjennomførbart.

SiO-logo i ulike farger og bilder av studenter

Utvikling av tjenester for 71 000 studenter med høye digitale krav

Se SiO-case
datamaskin som viser meny sin nettside

Fra oppskriftssamling til 728 millioner kroner i omsetning

Se Meny-case

KONTAKT

Trond Vidar er Teknologidirektør i NoA Ignite. Han har gjennom mange år bygget opp et sterkt fagmiljø for utviklere og ingeniører i NoA Ignite. Gjennom sine 20+ år i konsulentbransjen har han jobbet som prosjektleder og rådgiver i digitaliseringsprosjekter for både store og små kunder. Trond Vidar sitter i ledergruppen i NoA Ignite, og er partner i NoA.

+47 99355218

trond.kjellen@noaignite.com

profilbilde av Trond Vidar