Hopp til innhold

Innholds­tjenester

Det er innholdet brukerne dine kommer for å konsumere – enten de skal kjøpe et produkt, bestille en tjeneste, sende inn et skjema eller finne svar på et spørsmål.

Start med innholdsstrategien

For å lykkes med en digital tjeneste eller produkt, er det avgjørende å ha med en plan for innhold fra start. Når innholdsstrateger og designere jobber sammen, kommer teamet raskere fram til en tjeneste som er lett å forstå, enkel å bruke og med en tydelig vei til handling. 


En innholdsdrevet designprosess sikrer at design og innhold løfter hverandre. Du unngår at innholdet må presses inn i et ferdig design i siste innspurt av prosjektet, selv om det egentlig ikke passer sammen. Du slipper unna med færre runder med justeringer av tekst og design. Du kan brukerteste designet og innholdet samtidig. Hele prosessen blir mer effektiv, og resultatet blir en mer brukervennlig tjeneste.


Vi har innholdsstrateger med erfaring i å lede innholdsdrevne utviklingsprosesser – for kunder som Ruter, SiO, Allente og Veidekke.

Tenk som en redaksjon

Innholdet i en digital tjeneste må forvaltes også etter lansering. En nettside eller en app er ofte bare én av flere steder innholdet skal publiseres. For å lykkes med innholdsutvikling på tvers av plattformer, er det nødvendig å arbeide som en redaksjon. 


Ikke alle markedsavdelinger er rigget for å jobbe systematisk med innhold. Kanskje trenger dere en journalist, en redaktør, flere oversettere, eller noen til å publisere?


Vi har innholdsrådgivere som fyller alle disse rollene – med erfaring fra blant annet Visit Norway, Jotun og Allente.

Vi kan innhold

Vi har unik spisskompetanse på innholdsutvikling som en del av digital tjeneste- og produktutvikling. I vårt store innholdsmiljø finner du svært kompetente innholdsrådgivere- og produsenter som leverer alt fra komplekse strategier til kampanjer, løpende redaksjonelle oppgaver eller enkeltstående filmproduksjoner for kunder som Econa, Jotun, SiO, Nordea, Tine, inatur, Avonova og Veidekke. Vårt innholdsteam i Krakow er eksperter på oversettelse og markedtilpasning til en rekke språk. Sammen har vi stått for internasjonale leveranser som å drifte redaksjonen til en norske reiselivsportalen Visit Norway og og den nordiske tv-distributøren Allente. 

Våre innholdstjenester

KONTAKT

Tine Kvisle Sletterød
Head of Content Strategy & Creation


+47 98064491


tine.sletterod@noaignite.com

tine
Forsiden av allente.no

Hvordan legge til rette for at 1 million TV-abonnenter kan bli enda flere?

Se Allente-case
En dame holder en mobil som viser Ruter-appen

Hvordan når vi Ruters visjon om bærekraftig bevegelsesfrihet gjennom innovative kundeflater?

Se Ruter-case