Hopp til innhold

Audit: MarTech

Teknologien selskaper bruker for å kommunisere med kundene begynner å bli en vesentlig del av markedsbudsjettene. Teknologien legger føringer på hvor raskt og effektivt kommunikasjonen kan forbedres. Vi hjelper dere med å få et helhetsbilde av teknologien dere bruker i kundefront, hvor skoen trykker og finne et riktig målbilde på kort og lang sikt. Dette sikrer at man investerer smart og langsiktig.

Hva kan MarTech analysen brukes til?

MarTech-analysen vil sørge for at du får bedre kontroll over teknologien dere bruker og hvordan de henger sammen. Dette fører til klare prioriteringer som hjelper deg å investere smart. Den vil analysere hvordan dere kan jobbe enklere for å nå målene deres. Analysen vil blant annet gi deg/dere en oversikt over hvilke investeringer som bør gjøres og i hvilken rekkefølge, samt si litt om hvordan det vil påvirke arbeidsprosesser på både kort og lang sikt.

Hva er MarTech og hva ønsker vi å analysere?

Markedsføringsteknologi er bredt definert som de tekniske løsningene man bruker for å kommunisere med kundene. Vi deler det som oftest opp i fem elementer:

 • Kundedata
 • Innholdsdata
 • Marketing Automation
 • Distribusjon
 • Måling og analyse

Data, funksjonalitet og arbeidsprosesser innenfor disse områdene blir kartlagt. Deretter sammenlignes de mot målbildet for kundeopplevelsen. Vi bruker denne innsikten til å gi deg/dere en tydelig anbefaling på hvordan du/dere kan bruke teknologien smartere.

Slik gjennomføres MarTech-analysen

En slik analyse krever tilgang til dokumentasjon om eksisterende systemer og løsninger, samt tilgang til sentrale interessenter. Prosessen vil være workshop og intervjudrevet, og avstemt med nøkkelpersoner hos dere.Prosessen tar normalt 3-5 uker hvis både dokumentasjon og personer er tilgjengelige fra oppstart. Teamet som leverer prosessen fra oss vil ha dyp kommersiell og teknisk forståelse. Vi deler prosessen inn i følgende delsteg:

 1. Kommersielle drivere - Vi sikrer at vi har en god forståelse av deres kommersielle mål og strategi. Form: Gjennomgang av dokumentasjon og intervju med CMO
 2. Kartlegging av dagens teknologi og arbeidsprosesser - Vi får en god nok forståelse av hva dere kan i dag og hvor skoen trykker. Form: Gjennomgang av intern dokumentasjon, intervjuer, workshop
 3. Krav for å realisere fremtidig kundereise - Høy-nivå krav for å kunne levere på ambisjonene. Form: Intervjuer og analyse
 4. Fremtidig stack og prioriteringer - Iterasjon og analyse av målbilde for fremtidig stack. Form: Intern analyse og konsultasjon med stakeholdere
 5. Kapabilitetsprioritering og business case drivere - Prioritering av kapabiliteter etter antatt forretningsverdi. Form: Intervjuer og konsultasjoner med CMO og forretningsanalytikere

Dette er leveransen:

Vi leverer en presentasjon eller et notat etter dine preferanser. Dette inneholder:

 • Executive Summary
 • Dagens kapabiliteter, teknisk og i organisasjon
 • GAP analyse og identifiserte fartsdumper
 • Anbefalinger:
  • Potensielle lavthengende frukter
  • Anbefalt kundeorientert systemportefølje
  • Leverandørliste for anbefalte kortsiktige investeringer
  • Strategisk prioritert investeringsplan

Kjetil

Vil du vite mer?

Da kan du ta kontakt med Kjetil Løvlie, som er Strategisk rådgiver på markedsføringteknologi og personalisering i NoA Ignite.

+47 92692044

kjetil.lovlie@noaignite.com