Hopp til innhold

Trenger du et GDPR vennlig analyseverktøy?

Google har annonsert at alle brukere må bytte fra Universal Analytics til GA4 innen juli 2023. GA4 er basert på en helt ny datamodell og eksisterende data fra UA kan derfor ikke migreres til den nye løsningen. I tillegg vil Google fortsatt lagre data om europeiske brukere i USA, noe som er et brudd på GDPR (EUs Personvernforordning). Disse utfordringene gjør at mange bedrifter nå vurderer andre verktøy, og Matomo er et av dem. Her får du en oversikt over forskjellene mellom Google Analytics og Matomo, samt informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg med overgangen hvis du velger å bytte.

Matomo

Litt om Matomo og GDPR

Vår erfaring viser at Matomo er det mest GDPR-vennlige alternativet for analyse av data fra nettsider og applikasjoner. Her eier du dataene selv, du kan velge hvor dataene skal lagres (hos Matomo, hos deres egen skytjeneste eller på deres egne servere for ekstra høy sikkerhet). I tillegg får du en del funksjoner som ikke er tilgjengelig i Universal Analytics eller nåværende versjon av GA4. Ved å bruke Matomo, kan de som jobber med markedsføring og salg få en bedre forståelse for trafikk til nettsider/apper, brukeratferd og hvordan den digitale kundereisen bør være for best mulig engasjement.

Forskjellene på Google Analytics og Matomo


Matomo tilbyr flere funksjonaliteter enn Google Analytics, blant annet:

  • Heatmaps som viser hva de besøkende samhandler med på nettsiden.
  • Verktøy som viser hvor langt besøkende skroller på siden (scroll depth).
  • Besøksopptak (session recording) som viser hva brukerne gjør når de er inne nettsiden.

Disse funksjonalitetene gir deg flere muligheter til å analysere brukeratferd og optimalisere den digitale kundereisen. Du kan for eksempel bruke et varmekart til å vurdere om innhold eller et UX-element kan være årsaken til fall i trafikk eller at en kampanje ikke konverterer.


I tillegg viser Matomo data basert på faktisk trafikk og ikke bare et utvalg, slik Google Analytics gjør. Fordelen med dette, er at du alltid ser hele bildet. Du trenger ikke være usikker på om informasjonen er representativ nok, og det vil bli enklere å se et mønster i tallene – selv for nettsider med lite trafikk.

Migrasjon fra Google Analytics til Matomo

Våre konsulenter kan hjelpe deg med å flytte historiske data fra Universal Analytics til en ny Matomo-konto. De vil sette opp en struktur for måling/sporing og analyse som reflekterer dine mål og KPI-er, ofte basert på skreddersydde oppsett i eksisterende Google Analyse oppsett. Vi kan også hjelpe deg å sette opp skreddersydde rapporter og dashboards basert på hvilken informasjon ulike roller trenger, slik at det blir enklere å dele data på tvers i organisasjonen. 

I Studentsamskipnaden SiO bestemte vi oss nylig for å endre vårt nettanalyseverktøy til Matomo. Våre studenters personvern er helt avgjørende, og vi trengte en skyløsning som var fullt ut GDPR kompatibel. I tillegg til å kunne importere historisk innsikt og data fra Google Analytics, tilbyr Matomo også andre innsiktsverktøy som gir oss dataene vi trenger for stadig å kunne videreutvikle og forbedre den daglige brukeropplevelsen for våre studenter.

Vegard Østlie

Direktør for Digitalisering og Innovasjon i SiO.

Vi kan hjelpe deg med å bytte

Har du spørsmål?

Kjetil er ekspert på kundeopplevelse og spesialist på å hjelpe virksomheter å utvikle innholdsrike plattformer som kan personaliseres og optimaliseres ved hjelp av data og atferdsanalyse.

kjetil.lovlie@noaignite.com

Kjetil