You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience and security.

NoA Ignite presenter grønn skipsfart på Microsoft Build 2021

Bildet med tekst som forteller at NoA Ignite og C4IR Ocean skal presentere Ocean Data Platform under konferansen Microsoft Build 2021

Sammen med vår partner C4IR Ocean skal vi presentere arbeidet vi har gjort på Ocean Data Platform (ODP) innen grønn skipsfart på Microsofts årlige utviklerkonferanse.

I fellesskap har vi nemlig utviklet en modell som lar oss beregne mengden CO2, metan, nitrogenoksid og flere typer utslipp fra global skipsfart. Når vi står på scenen under Microsoft Build vil vi vise fram både det store bildet og de små detaljene. Her får du en liten smakebit.

Havenes digitale tvilling

ODP er C4IR Ocean sitt flaggskip-prosjekt og skal realiseres gjennom tett partnersamarbeid. Dataplattformen er en enormt stor samling av data om havene. Vi kan se på den som havenes digitale tvilling, som sammenstiller mange ulike typer data i en enorm plattform. ODP er bygget på Cognite Data Fusion, som gjør det lettere å gjøre analyser, bygge apper, se og finne rett data for å tilrettelegge god og bærekraftig forvaltning av havenes ressurser og muligheter. Plattformen skal gi politikere, forskere, næringsliv og sivilsamfunn mer detaljert info om havenes status ut over å være de blå områdene på kartet. En viktig del av dette bildet, er data som et resultat av menneskelig aktivitet. I dette arbeidet har vi tatt inn data om utslippene som tilhører skipene som seiler på overflaten.

Algoritmen må være presis

Man kunne kanskje tro at i 2021 så blir CO2-slipp automatisk kalkulert av kunstig intelligens med overmenneskelig presisjon og hastighet. Sånn er det ikke. Det er to dominerende skoler for å beregne utslipp: ovenfra og ned og nedenfra og opp. Ovenfra og ned betyr at man for eksempel tar alt drivstoff som selges til maritim næring, og deler det på antall skip. Nedenfra og opp betyr at vi tar hvert enkelt skip, finner ut av hva slags skip det er, hvor stor motor den har, hva slags drivstoff den bruker, hvor fort den kjører, hvor langt den kjører, hvor tung den er osv. Så summerer man opp time for time og skip for skip til alle verdens skip er telt opp. Begge metodene har svakheter, men sistnevnte kan bli mer presis – og ikke minst – den kan plottes på kartet. Det åpner for mange nye bruksområder – og det er dette vi skal snakke mer om på MS Build.

 NoA Ignite og C4IR Ocean forklare hvordan de bruker Ocean Data Platform til å analysere hvordan skipsfart påvirker miljøet
Under årets Microsoft Build skal NoA Ignite og C4IR Ocean forklare hvordan de bruker Ocean Data Platform til å analysere hvordan skipsfart påvirker miljøet.

Det hele begynner med skipenes GPS-posisjoner, som skipene deler seg imellom som AIS data, som er et anti-kollisjonssystem. Disse posisjonene inneholder også fart og retning, slik vi kan observere skipenes ferd. Du har kanskje sett dette som skips-trackere, der du kan slå opp et skip og se reiseruten. Disse ferds-dataene slås så sammen med skipsregistre, slik at vi kan finne ut av alle detaljene, som motorstørrelse, drivstoff, hvor stor båten er, hvor gammel den er, og lignende.

Alle detaljene er nødvendige for å komme fram til et anslag på hvor hardt skipet jobber, og hvor mye energi det forbruker. Mange ting spiller inn, som vær og vind, hvor glatt (rent) skipets skrog er, hvor tungt skipet er lastet, og lignende. Energiforbruket, gitt drivstofftype og aktivitetstype har akkumulert kjente utslippstall pr skipstype. Det er viktig for verden at vi blir enige om hvordan ting som dette beregnes, slik at vi ikke ender opp med krangel der utslipp defineres bort snarere enn å reelt reduseres.

Metoden vi har valg er derfor hentet fra åpen kunnskap som shipping-bransjen selv benytter. Den ble implementert i Python, og lener seg tungt på NumPy for å gjøre unna matematikken med vektorer. Vi kjører også en Postgres-database som bl.a. hjelper oss med å finne mest sannsynlige rute et skip ha kjørt der det er huller i AIS-dataen. Ikke all AIS-data fanges opp, og ikke alle skip kringkaster mer AIS enn de må for å unngå å kollidere.

Stort å bli plukket ut

Siden Ocean Data Platform bare er ute i lukket beta, har ikke løsningen møtt sitt endelige publikum. Her i Noa Ignite har vi også (som alle andre) nesten utelukkende sett våre kunder og kolleger som digitale avatarer på Teams i over et år nå. Så selv om Microsoft Build også blir en digital konferanse, så kribler det litt ekstra i magen når det kommer oppmerksomhet utenfor egen “kohort”. Microsoft Build er en virkelig stor konferanse, og det er en fjær i hatten både for ODP og Noa Ignite å få plass på scenen.

 NoA Ignite og C4IR Ocean forklare hvordan de bruker Ocean Data Platform til å analysere hvordan skipsfart påvirker miljøet
CTO i Ocean Data Platform Jo Øvstaas og Data Scientist fra Noa Ignite Eirik Stavelin i studio for å spille inn presentasjonen som kommer på årets digitale utgave av Microsoft Build.

Les mer om arrangementet på Microsofts egne sider.

Andre prosjekter vi har jobbet med i det siste

Ny personalisert medlemsweb for Tekna

En samlende identitet for Lillestrøm kommune

Oppdatering av de tekniske løsningene til fotball-Norge (på engelsk)

Nettbutikk som skaper vekst for Meny (på engelsk)