You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience and security.

NoA Ignite styrker designavdelingen

Bilde av Hans Christian Øren, Aurora Brunvoll, Julie Sand Fuglum, og Marte Holmøy. Foto: Aleksander Andersen.
Fra venstre: Hans Christian Øren, Aurora Brunvoll, Julie Sand Fuglum, og Marte Holmøy. Selvi Olgac var ikke til stede når bildet ble tatt. Foto: Aleksander Andersen

Vi har nå fått på plass Hans Christian Øren som Head of Creativity & Engagement og Julie Sand Fuglum som Senior Business Designer & Sustainability Advisor. Aurora Brunvoll og Selvi Olgac er selskapets nyeste UX-designere.

– Designavdelingen vår teller i overkant av 60 konsulenter, og disse fire blir en sterk tilvekst for oss, sier Marte Holmøy, direktør for Experience Design.

Nytt tilskudd i ledergruppen

Hans Christian Øren kommer fra stillingen som Kreativ leder i Bekk og er utdannet ved Central Saint Martins i London. Han har jobbet for kunder som Apple, Nike, Adidas og Hermés, og er en kløpper på å bruke historiefortelling og strategisk design for å styrke digitale merkevareopplevelser.

– Grunnen til at jeg ønsket å komme til Ignite var at de har en lang historie med å koble strategisk design og teknologi for å løse komplekse oppgaver. Det er også en arbeidsplass som deler mine verdier: Vi ønsker å lage løsninger som forbedrer folks liv og kloden, sier han.

– Nå har jeg vært her i noen måneder og jeg er så imponert over folkene – det virker som de kan løse alle utfordringer de kommer opp i. I tillegg har vi en fantastisk ledelse som er imøtekommende og engasjerte. Jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag og ser fram til hva vi klarer å utrette de neste årene – målet er å fortsatt være et ledende miljø innen design og teknologi, der kreativitet og innovasjon blomstrer.

Sogningen, som også står bak Oh Yeah Studio, skal nå lede en gjeng på 12 designere i det som internt kalles Studio 1.

Fokus på grønnere løsninger

Julie Sand Fuglum kommer til NoA Ignite fra start-up bedriften Tise og har tidligere også jobbet i Accenture. Som Senior Business Designer og Sustainability Advisor får Julie en viktig rolle: Hun skal utvikle mer bærekraftige strategier og forretningskonsepter sammen med våre kunder, blant annet gjennom sirkulære løsninger og ved å bruke klassisk innovasjonsmetodikk med en bærekraftig vri. Det er stor etterspørsel etter denne kompetansen, og Julie sitter på mye relevant erfaring.

Hun er ikke den den eneste som kommer til oss med et grønt hjerte. Aurora Brunvoll har tross sin unge alder godt fotfeste i bransjen, og i 2019 fikk hun DOGA-merket Nykommer for masteroppgaven «Vi har en krise». Der satte hun fokus på klimakrisen og visualiserte den ved å bruke rasjoneringskort fra krigstiden. Hun sitter også i styret i Oslo-avdelingen til den frivillige organisasjonen Ladies, Wine & Design. Aurora går inn Creativity & Engagement-teamet, hvor hun skal jobbe med design av digitale produkter med fokus på brukeropplevelser og designsystemer.

Julie og Aurora er begge med i NoA Ignites «Green Task Force», som jobber med å utvikle våre bærekraftsinitiativer.

Tidligere intern vender tilbake

Designeren Selvi Olgac er også et ungt tilskudd til designavdelingen, men hun er faktisk en gammel kjenning – hun hadde nemlig et lengre internship hos oss i 2019. Nå har hun funnet veien tilbake etter endt masterutdanning ved anerkjente UMEÅ Institute of Design i Sverige.

– Som intern merket jeg fort at NoA Ignite var et sted hvor jeg virkelig trivdes. Jeg fikk være en del av flere spennende prosjekter i et lærerikt og inspirerende arbeidsmiljø. Vi jobbet i tverrfaglige team, noe som gjorde at jeg utviklet meg som designer. Det var en selvfølge å komme tilbake til NoA Ignite, og det er fantastisk å være her. Jeg fikk også en skikkelig pangstart på arbeidshverdagen som en del av teamet som jobber for Allente (tidligere Canal Digital og Viasat), sier Selvi.

Med disse ansettelsene styrker vi fagmiljøet ytterligere med skarpe hoder som deler vår nysgjerrighet, skaperglede og dedikasjon til faget.

– Alle disse er sterke fagfolk som våger å gå nye veier og som vet at innovasjon skjer når man tør å stille spørsmål. Det vil hjelpe oss å fortsette å skape verdifulle løsninger for våre samarbeidspartnere og sluttbrukere, forteller Marte Holmøy.

NoA Ignite er en del av The North Alliance, et av Nordens ledende designmiljø med over 200 designere fordelt på selskapene NoA Ignite, Bold Scandinavia og Unfold, samt reklamebyråene Anorak, &Co og ÅkestamHolst.

Flere interessante saker fra NoA Ignite

Pallplass for HR-avdelingen i FINN jobb awards

Nå skal vi framsnakke noen av våre kollegaer som sjelden synes når vi snakker om gode caser, kunder vi vinner og våre flinke konsulenter. Vår HR-avdeling er baktroppen som sørger for at ting er på stell slik at bedriften vår fungerer så godt som den gjør.

Vil du vite hva jeg driver med som business designer, mamma?

Mamma, jeg gjør mer enn å lage apper!

Har universell utforming noe med demokrati å gjøre?

Ja. I hovedsak betyr demokrati at alle innbyggere deltar aktivt i viktige politiske beslutningsprosesser og alle har lik rett til å delta i samfunnet — og vi ser på ytringsfriheten som en av de viktigste verdiene i et demokrati.

Miljøvennlig koding

Utviklere kan faktisk bidra til å redde klimaet.