Hopp til innhold
Nyheter

6 grunner til å ha kundedataplattformer i webarkitekturen

published | byline Kjetil Løvlie

Stadig flere virksomheter ønsker å ta i bruk bedre verktøy for innhenting av informasjon om kunder, og et alternativ er kundedataplattformer. Men hva er det og hvordan påvirker kundedataplattformer nettløsningene vi lager?

Illustrasjon av et nettverk. Foto av DeepMind og Nidia Dias fra Unsplash
Foto: DeepMind og Nidia Dias / Unsplash

Kundedataplattformer, som ofte kalles CDP (Customer Data Platform), blir stadig mer populære, og bedrifter som tar i bruk en CPD kan ofte se forbedringer over hele den kunderettede delen av virksomheten. Likevel er den aller viktigste verdien at en CDP gjør det mulig å samle inn data om kundene fra ulike markedsføringskanaler og verktøy.

Det smarte mellomlaget

Kort forklart er kundedataplattformer et smart mellomlag som samler inn, strukturerer og tilgjengeliggjør alle kundedata som er relevante for brukeropplevelsen på en enkel måte.

Fra en CDP kan du samle innsikt på tvers av datakilder, lage målgrupper for digitale annonser og aktivere personalisering på web og i e-postkanalene. Alt er basert på de samme dataene. Plattformen kan samle inn data om både kunder som er logget inn og de som enda ikke har identifisert seg (for bruk i web-personalisering og betalte medier).

I NoA Ignite har vi laget flere smarte mellomlag der kundedata flyter mellom backend-systemer og ulike web-/app-løsninger. Vi ser klart at det beste for kundene våre er å bruke standardiserte systemer som fungerer som en «rørleggersentral» for kundedata framfor å utvikle fra prosjekt til prosjekt. Slik CMS-systemer revolusjonerte arbeid med nettsider på 90-tallet, vil CDP-er forandre hvordan vi jobber med kundedata de neste årene. Her er seks viktige grunner:

1. Innsikt fra nettsider er verdifull data for personalisering og markedsføring

Disse dataene gir oss en innsikt i kundenes adferd som vi ikke finner i sentrale kunderegistre og backend-systemer, og de gjør oss i stand til å tilpasse kommunikasjonen før kunden har gjort en handel. Ved å få inn en CDP når vi lager webløsninger, kan vi ta høyde for krav til blant annet nomenklatur og tagging fra starten av.

2. Det sparer utviklingstid

En CDP er laget for å være svært integrerbar. De har mulighet til å overføre og behandle data i sanntid, og har gode API-er for overføring av data. Derfor bør en CDP støtte både real time API-er, webhooks og batch. Mange CDP-er har også gode, ferdige integrasjoner mot andre datakilder og systemer. Tealium har for eksempel over 1 400 ferdige integrasjoner. En CDP er også en «nøkkelring» som har kontroll på ulike identifiserende variabler fra ulike systemer. De bør ha en gjennomarbeidet logikk for å sikre at man knytter sammen data om den samme brukeren, og det er krevende å lage fra bunnen av.

3. Enklere arkitektur

I mange virksomheter er markedsføringsteknologien et virvar av integrasjoner og avhengigheter som har oppstått over tid. Det finnes gjerne en kobling fra ERP til nettsiden og en tilsvarende mot CRM, samt til kundeservice. Og dette er bare på overflaten. Lengre ned i systemet, finnes gjerne mindre, men kritiske integrasjoner. Og måling skjer uten at de ulike måleverktøyene har sammenlignbare data. Når en CDP er satt opp på riktig måte, blir den som et mellomlag hvor dataene sendes inn én gang, før den går ut til ulike integrasjonspunkt, for eksempel til en ny kilde eller en ny markedskanal.

4. Forenkler fremtidig utvikling

I en organisasjon vil et felles lager med tilgjengelige kundedata forenkle utviklingen av nye use case, og gjøre det raskere å realisere verdi. Innføringen av nye MarTech-løsninger vil også bli vesentlig enklere. De som har en godt implementert CDP, vil bruke en større andel av tiden på analyse, testing og design, og mindre på data engineering.

5. Personvern, Privacy by Design og kundedata

Personvern, riktig bruk av dataene og om vi bruker dataene på en måte som blir oppfattet som riktig av kundene er en selvfølge å ta med seg inn i disse prosjektene. Privacy by Design er et krav i GDPR, og innebærer at løsninger bør lages for å ha god kontroll på innsamling og distribusjon av kundedata. Og det får du ved å bruke en kundedataplattform.

6. Bedre forståelse av brukeren

Det er naturlig å tenke kundedataplattform i web-arkitektur siden nettsiden samler inn mange av de viktigste dataene vi har om brukene. Webdataene i CPD-ene signaliserer hva brukerne ønsker her og nå, noe som er viktig for personalisering og annen digital markedsføring. Og det er sentralt å ha gode data for analyser av hvordan nettsidene fungerer.

En selvfølge

I sum vil en kundedataplattform redusere tidsforbruk på data engineering i prosjekter med mye kundedata, både i oppsettet av løsningene og i videreutviklingen av dem. Fokuset blir i større grad en designdrevet prosess som gjør det enklere å realisere use caser og visjonen basert på dataen som blir lett tilgjengelig. Verdien av en kundedataplattform er stor, og i mange prosjekter bør disse være en like selvfølgelig del av webarkitekturen som CMS-et.

Om Kjetil

Kjetil Løvlie er en strategisk rådgiver som hjelper bedrifter med å bli digitalt modne. Han er ekstra opptatt av kundedata og god bruk av denne i kundekommunikasjon, samtidig som han har fokus på at teknologi og data skal brukes på en forsvarlig og bærekraftig måte.

Før han begynte i NoA Ignite, har Kjetil jobbet med CRM, Marketing Automation og salg i de fleste fasetter, blant annet som Head of Marketing Personalisation i Norwegian Air.

Kjetil Løvlie, strategisk rådgiver i NoA Ignite