Hopp til innhold

Audit: Teknisk

Vi hjelper selskaper med å gjennomføre sylskarpe tekniske analyser, slik at du kan redusere risiko og velge riktig digital investering som sikrer deg best verdiskapning over tid.

Hva er en teknisk analyse?

En teknisk analyse er som en helsesjekk, der vi går grundig gjennom selskapets teknologiske løsninger forstå forretningsmålet med en løsning, identifisere styrker og svakheter, forstå prosesser, infrastruktur, organisasjon og styring, samt rapport om funn. Analysen kan gjøres som en helhetlig digital vurdering av en portefølje og systemer, eller spesifikt ned på en løsning.

Når er det relevant å gjennomføre en analyse?

Dersom du opplever digital ustabilitet, dårlig ytelse, teknisk gjeld, dårlig produktivitet, mye tid brukt på feilretting og lite tid brukt til å skape verdi gjennom nyutvikling, vil vi anbefale å starte med en gang.

Hva kan jeg bruke en teknisk analyse til?

En teknisk analyse vil først og fremst redusere risikoen for deg som beslutningstaker for digital utvikling. Det vil være et håndfast verktøy til å lage veikart for systemer, produkter eller tjenester basert på solid innsikt.

Videre vil en teknisk analyse være nyttig for å forstå når et produkt eller en tjeneste krever betydelige investeringer for å forbli nyttig i markedet.

Hvordan gjennomføres en teknisk analyse?

En teknisk analyse krever tilgang til informasjon og sentrale interessenter i organisasjonen. Først går vi gjennom kildekode og dokumentasjon, før vi snakker med nøkkelpersoner for teknologi hos dere, inkludert CTO og produkteiere.

prosess


Prosessen tar som regel 2-3 uker, forutsatt at alle personer og dokumentasjon er tilgjengelig. Teamet som utfører prosessen fra vår side vil ha dyp teknisk erfaring og kommersiell forståelse.

Referanse

Vi hjalp Avonova Census å gå gjennom Makesense plattformen for å avdekke hvilke utfordringer de har med teknisk gjeld, organisasjons og kompetanse utfordringer, produktplanlegging, og videreutviklingsbehov. Avonova fikk oversikt, kontroll og avdekket hvordan de skal gå frem for å videreutvikle produktet.

Avonova web

Marius

Kontakt

Marius Slette Johansen

Head of Platforms & Services

+47 98248333

marius.johansen@noaignite.com