Hopp til innhold
Tjenester

Design og innhold

I NoA Ignite liker vi å tenke at vi skaper morgendagens historiefortellere og designledere. Vi er over 200 designere, innholdsfolk og analytikere i alle valører. Kort sagt jobber vi i tverrfaglige team, og oversetter strategiske forretningsmål og brukerbehov til engasjerende, effektive og lønnsomme digitale produkter. Vi er involvert fra start til slutt og jobber med alt fra strategisk design og kreativ problemløsning til implementering, optimalisering og skalering.

Tre personer sitter og ser på noen skisser på en Mac
Foto: Hinda Fahre

Slik jobber vi

Tverrfaglig verdiskapning

Vi tror de beste resultatene skapes på tvers av design, innhold, rådgivning og teknologi. I tverrfaglige team og sammen med kunder er workshoper en effektiv måte å samarbeide på. Her avklarer vi mål, diskuterer og foretar beslutninger, avdekker behov og gjør prioriteringer, og sikrer at arbeidsgruppen hele tiden er samkjørt og avstemt. Våre designere er kjent for å organisere, gjennomføre og oppsummere målrettede workshoper som sikrer samstemthet om veien videre, jevn progresjon og gode resultater.

Designhåndverk i fokus

Vi jobber for å skape produkter som er unike og engasjerende, og som folk fortsetter å bruke. Dette krever godt designhåndverk hele veien. Vi er opptatt av faget vårt, av å utvikle og av å ligge i forkant som ledende, kreative håndverkere.

Brukeren og markedet bestemmer

Innsikt fra ekte brukere ligger til grunn for all god brukeropplevelse. Hva ser brukerne dine etter, og hva er trendene i markedet? Våre designere hjelper deg å finne mulighetene i dette skjæringspunktet. Ved å kombinere brukerinnsikt, forretningsmål og skarpt designhåndverk skaper vi attraktive og brukervennlige produkter sammen. 

Helhetlig opplevelse og merkevare

Alt vi leverer er en del av en større helhet som skal bidra til å styrke en strategisk posisjonering og etablere varige konkurransefortrinn for kundene våre og deres merkevarer. Derfor har vi fokus på at digitale produkter også oppleves på tvers av flater, rom og situasjoner. De lever side om side i økosystem, samtidig som de sammen skal skape en helhetlig og god opplevelse.

Kloden som stakeholder

Vi designer for fremtiden, med mål om å skape mer verdi med færre ressurser, og lengre levetid for produkter og materialer. Derfor regner vi alltid kloden med som en viktig interessent i arbeidet vi gjør. Ved å kombinere velkjente designprinsipper med egne sirkulære metoder utvikler vi nye forretningsmodeller og -løsninger som bidrar til lavere ressursbruk og underbygger en sirkulær økonomi.

En person skisser i en notatblokk
En dame står og holder hånden foran ansiktet for å skjerme for sollyset

Vår arbeidsmetodikk

Med bredde- og dybdekompetanse er vi i stand til å løse de aller fleste problemer, men vi liker spesielt godt oppgaver der vi får jobbe tett med kundene våre og bidra til at de når sine strategiske mål.

Kundene våre står overfor ulike utfordringer. Alt fra å ta det første steget inn i en mer digital tilstedeværelse, til å utforske nye muligheter og markeder. Uansett utfordring vet vi at både innsikt i behovene til en stadig mer krevende forbruker og forståelse for marked og organisasjon, er avgjørende for å skape resultater. Derfor jobber vi kontinuerlig med innsikt og analyse i prosjektene våre. Det er en integrert del av arbeidsmetodikken vår, og vi bruker det som verktøy for å skape, optimalisere og raffinere forretningsmodeller, kundeopplevelser, funksjonalitet og effektivitet.

Vi leverer for eksempel

Vil du vite mer om hvordan vi jobber med design og innhold?

Send en e-post til Kay