Hopp til innhold
Tjenester

Ledelse og rådgivning

Våre rådgivere og prosessledere jobber med strategisk rådgivning, innovasjon, navigasjon og forankring, digital transformasjon og endringsledelse. Vi finner nye veier sammen med oppdragsgiverne våre, og sørger for godt samarbeid både internt i NoA og med eksterne partnere.

En mann og en dame i profil, med blå himmel i bakgrunnen

Vi utvikler kunder, fag og mennesker

Vår fremste oppgave er å løse problemer for oppdragsgiverne våre. Det gjør vi ved å sette sammen gode team som sørger for kvalitet i alle deler av leveransen. Som kunde vil du oppleve at vi er tydelige og trygge, holder stødig kurs og utøver ledelse på flere nivåer. Du vil også dra nytte av at våre ekspertrådgivere har oppdatert spisskompetanse innen mange ulike temaer.

Slik jobber vi

Strategisk samarbeid

Organisasjonsutvikling er et premiss for forretningsutvikling. Vi leder virksomhetskritiske tverrfaglige prosjekter som hjelper deg som oppdragsgiver til å lykkes med din digitale strategi. Når vi lager nye produkter eller tjenester, er vi ikke bare opptatt av prisvinnende design og robust teknologi – vi sørger også for at produktet er riktig for akkurat din organisasjon.

Tverrfaglighet

Vi jobber i skjæringspunktet mellom ledelse, rådgivning og produktutvikling. Vi har det overordnede ansvar for teamet, prosessen og kvaliteten. Vi ivaretar helheten ved å sette sammen tverrfaglige team som samarbeider med oppdragsgiver og leverandører.

Teamene våre består av prisvinnende designere, dyktige teknologer, skarpe innholdsrådgivere og andre fagpersoner ved behov.

Ledelsesprinsipper

Er det trygt å gå på jobb, blir resultatene bedre. For å ivareta folkene våre på best mulig måte, jobber vi etter klart definerte ledelsesprinsipper: Vi baserer oss på styrkebasert ledelse med et positivt syn på enkeltmenneskene, og på selvgående team. Vi tror på et growth mindset der vi skal se både oss selv og andre, og dermed oppnå en positiv kultur for læring og resultater.

For å sikre høy kvalitet i prosjektene våre, bruker vi modellen tight-loose-tight – vi setter mål og retning, og stoler så på at teamet selv finner den beste måten å løse utfordringene på. Likevel følger vi leveransene tett for å sikre at tilbakemeldinger blir fulgt opp, slik at produktet stadig forbedres.

En mann sitter og gestikulerer med en penn i den ene hånden
En dame står i et kontorlandskap, med en kaffekopp i hendene

Vi leverer for eksempel

Vil du vite mer om hvordan vi jobber med ledelse og rådgivning?

Send en e-post til Kay