Hopp til innhold
Caser

Utvikling av tjenester for 71 000 studenter med høye digitale krav

Studentsamskipnaden SiO

Sammen med Studentsamskipnaden SiO skal vi utvikle produkter og tjenester som gjør studiehverdagen til Oslo-studenter effektiv og stimulerende.

En SiO-vimpel med blå himmel i bakgrunnen

I NoA Ignite har vi fått den strategisk tunge, men likevel smidige partneren vi ønsker oss. Det er viktig at studentene opplever gode og relevante tjenester, og vår digitale transformasjon og investeringer er en forutsetning for dette.

Torkel Lappegård, Teknologidirektør

SiO-logo og en gruppe ungdommer
SiO-logo og en illustrasjon av en jente som sitter oppå en stabel med bøker
Logo og symboler brukt på sio.no

SiO opererer i flere «bransjer», som studentboliger, treningssenter, servering, fysisk og mental helse, barnehager og karriererådgivning. Den mangslungne og komplekse driften krever skalerbare felleskomponenter i IT-arkitekturen samt en brukerorientert, smidig tilnærming til produkt- og tjenesteutvikling.

Fonter og tegn brukt på SiO sine nettsider
Farger brukt på SiO sine nettsider
Farger brukt på SiO sine nettsider
To smilendeungdommer og teksten "Vi gjør hverdagen enklere for studenter."

Utfordringen

SiO er på en kontinuerlig reise når det gjelder fornyelse av IT-arkitektur, integrasjoner og digitale tjenester. I tillegg ønsker de å effektivisere arbeidet sitt med porteføljestyring, prosesser og nye, smidige metodikker. SiO ønsker også å fornye alle tjenestene sine fra å være sektororienterte til å bli brukerorienterte. Mye av informasjonen SiO vil formidle har tidligere vært uprioritert, og fremsto derfor uoversiktlig for brukerne.

Skjermbilder av SiO sin nettside

Vårt digitale målbilde er å skape selvbetjente, proaktive og mobilt tilgjengelige tjenester hvor studenten er i sentrum.

Vegard Østlie, Digitaliseringsdirektør

Skjermbilder av SiO sin nettside
Tekstinnganger til ulike artikler på sio.no

Resultatet

Med vår hjelp skal SiO innfri studentenes forventninger om gode digitale tjenester og relevant informasjon. Vi utvikler en ny digital tjenesteplattform med integrasjoner mot SiOs kjernesystemer, og SiO har fått nye studentnettsider for semesterstart med ny visuell digital profil. I 2022 lanserer vi også nye nettsider for hele sio.no. Nå er vi i gang med å bygge et boligadministrativt system for forvaltningen av SiOs 9000 studentboliger – både for SiOs ansatte og hele studentopplevelsen fra søk til tildeling, boperiode og utflytting for studentene blir ny. 

Skjermbilde av sio.no
SiO-nøkkelkort og -resepsjon.

Slik jobber vi

For å organisere arbeid og prosjekter effektivt har vi bidratt med å etablere en egen SiO-prosjektmetodikk. Vi har utpekt tydelige leads i teamene som jobber direkte med SiOs produkteiere, og vi har opprettet små, tverrfaglige team som dekker hele bredden fra strategi, innhold, designkonvensjoner og brukertesting til arkitektur, utvikling og prosessledelse. Vi jobber sammen med SiOs egne ansatte i et DevOps-regime og med smidig tilnærming. For å sørge for forankring og endringsledelse trekker vi forretningssiden i SiO tett inn i prosjektene.

Som teknisk partner for SiO er vi ansvarlige for hele tjenestespekteret, fra forvaltning og videreutvikling av kjernesystemer til design og utvikling av nettsider, digitale tjenester, Mitt SiO-app-en og interne fagapplikasjoner. For å lykkes med stabilitet i bunn og smidighet i front bygger vi en digital tjenesteplattform som henter «data fra dypet», og som serverer innhold til alle studentnære tjenester. Nye sio.no bygges med Next.js og React, med Enonic XP Headless som CMS og med et eksisterende tjenestelag for integrasjon mot diverse kjernesystemer. Utviklingen av boligtjenesten for studentene er basert på .NET, ASP.NET Blazor og React, med Contentful Headless som CMS og med Elasticsearch for indeksering av og søk i boligdata. Vi leverer også forvaltning og videreutvikling av eksisterende tjenester basert på Java, React, og Microsoft Azure og DevOps (CI/CD) for hosting. Eksisterende tjenester migreres til Azure Kubernetes, med Azure API Management i front.

En utendørsreklame som viser SiO-logo og ulike Oslo-bilder
SiO-merch: Et handlenett og en t-skjorte

Dette leverer vi

Har du et problem som skal løses? La oss finne nye veier sammen!

Kontakt oss