Hopp til innhold

Personvern

Behandling av personopplysninger

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss, gjennom å motta vårt nyhetsbrev, søke jobb hos oss, eller ta kontakt for potensielle samarbeid, vil vi behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du informasjon om personopplysningene som samles inn, hvorfor vi gjør dette, og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysninger.

Registrert firmanavn: NoA Ignite

For spørsmål angående behandling av dine personopplysninger, vennligst kontakt Kristine Bjørnstad.

E-post: kristine.bjornstad@noaignite.com
Telefon: +47 995 15 154


Hvorfor samler vi inn personopplysninger, og hvilken informasjon samler vi inn?

Vi samler inn og bruker personopplysningene dine til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn personlig informasjon for følgende formål:

  1. Utsendelse av markedsføringsmateriell, nyhetsbrev og informasjon om vår virksomhet. Dette skjer på grunnlag av berettiget interesseeller aktivt samtykke.
  2. Besvare eventuelle henvendelser som kommer inn til oss: Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuell personlig informasjon som kan følge av henvendelsen. Behandlingen av disse personopplysningene er basert på berettiget interesse og er er nødvendig for at vi skal kunne hjelpe deg med forespørselen din.
  3. Rekruttering til nye stillinger hos oss. CV, følgebrev, spørsmål, attester og referanser. Behandlingen av personopplysninger er basert på ditt forhåndssamtykke.
  4. Nettsiden vår bruker informasjonskapsler. Du kan lese mer om informasjonskapsler og hvilken type informasjonskapsler vi bruker her. Vi behandler personopplysningene som fanges opp av informasjonskapsler for bedre å kunne tilpasse nettsiden for våre brukere. Informasjonen som samles inn via informasjonskapsler er anonym.

Deling av personlig informasjon

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det er et juridisk grunnlag for slik utlevering. Eksempler på et slikt grunnlag kanvære en avtale med deg eller et rettslig grunnlag som pålegger oss å utlevere opplysningene.

SendGrid (for nyhetsbrev) og Teamtailor (for rekruttering) bruker dataservere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personlig informasjon på våre vegne. I disse tilfellene har vi inngått avtaler for å sikre informasjonssikkerhet i alle ledd i prosessen.

Oppbevaring av personopplysninger

Vi lagrer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for formålet som personopplysningene opprinnelig ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysningene vi behandler på grunnlag av ditt samtykke vil bli slettet dersom du trekker tilbake samtykket eller vi ikke lengre har en juridisk forpliktelse til å lagre informasjonen (for eksempel regnskap eller for juridisk nødvendig dokumentasjon). Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg vil også bli slettet når avtalen er oppfylt og alle forpliktelser som følger av avtalen er oppfylt.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysningene dine

Du har rett til å få tilgang til, endre og/eller slette all personlig informasjon vi har om deg. Du har også rett til å sette begrensninger for bruken, motsette deg bearbeiding eller motta en elektronisk kopi av personopplysningene du har gitt oss. Du kan lese mer om rettighetene dine på datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

Klager

For å utøve rettighetene dine må du kontakte oss enten via e-post eller brev. Vi vil svare på henvendelsen din innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller gi ytterligere informasjon før vi lar deg utøve rettighetene dine hos oss. Vi gjør selvfølgelig dette for å sikre at vi ikke gir dine personopplysninger til andre enn deg.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger. Den enkleste måten å gjøre dette på er å sende oss en e-post.

Hvis du mener at vår behandling av personopplysninger ikke samsvarer med det vi har beskrevet her, eller mener vi på en eller annen måte har brutt personvernloven, kan du klage til Datatilsynet.

Du finner mer informasjon om hvordan du kontakter Datatilsynet på deres nettsider: www.datatilsynet.no.

Bruk av informasjonskapsler

Les om bruk av informasjonskapsler på nettsiden vår.

NoA Ignite
Et medlem av NoA-familien

En del av NoA-familienPersonvern