Hopp til innhold
Caser

Slik hjelper vi HUB Ocean med å bygge "havets digitale tvilling"

HUB Ocean

For å kunne ta vare på havets helse, trenger vi kunnskap. Vi er stolte og ydmyke over å få lov til å være med på dette i partnerskap med HUB Ocean og byggingen av Ocean Data Platform.

Nyhetsbrevpåmelding på oceandata.earth

Utfordringen

Selv om det finnes millioner av datasett med data om havet allerede, finnes det ikke noe sted hvor disse dataene er samlet. Vi mangler med andre ord en plattform der næringsliv, forskere og politikere raskt og enkelt kan få oversikt og innsikt i havets tilstand.

Turkist hav

Resultatet

Ocean Data Platform (OPD) er en digital tvilling av verdenshavene. En digital tvilling er en eksakt kopi av noe fysisk, i dette tilfellet havene, som inkluderer komponenter som kunstig intelligens, skybaserte tjenester og IoT. ODP vil være nettopp dette, en dataplattform som henter havdata fra siloer og samler dem på ett sted. Havdataene som skal samles på ODP vil omfatte både økosystemer som fisk og fugl, og menneskeskapt aktivitet som for eksempel skipstrafikk, utslipp og støy.

Skjermbilde av Ocean Data Platforms nettside
Datavisualiseringer av havet

Effekt

Ved å få tilgang til alle disse dataene på ett sted, vil brukerne få unik tilgang til informasjon om dagens tilstand, trender, nøkkeltall og prognoser for å ta gode beslutninger. Når store mengder historiske data samles på ett sted, vil man også få et solid grunnlag for algoritmer som kan gi gode beregninger av fremtidige scenarier.

På denne måten vil Ocean Data Platform et viktig verktøy for å forvalte havet på en mer bærekraftig måte i fremtiden.

Datavisualisering av en manet

Dette leverte vi

Har du et problem som skal løses? La oss finne nye veier sammen!

Kontakt oss