Hopp til innhold

Designdrevet innovasjon

Aldri før har verden endret seg så raskt som den gjør i dag. Utfordrende? Ja, men også helt nødvendig for å møte fremtiden. En global klimakrise krever at vi utfordrer dagens løsninger og en ny digital verden tilbyr et hav av uforløst potensiale. Endring er krevende, men det er her innovasjon og nye forretningsmuligheter kan skapes.

Hva er designdrevet innovasjon?

Designdrevet innovasjon er en menneskeorientert måte å jobbe med innovasjon og utvikling på, som kobler analytisk tenkning med intuisjon og kreativitet. Det er en samling prosesser, metoder og verktøy som hjelper oss til å løse problemer og skape nye muligheter. I NoA Ignite jobber vi med designdrevet innovasjon gjennom forretningsdesign og tjenestedesign.

Forretningsdesign

Forretningsdesign består av en kombinasjon av metoder og verktøy fra både design og forretningsutvikling. Når vi utvikler tjenester må vi ta hensyn til de forretningsmessige aspektene og lønnsomhet for bedriften. Forretningsdesignerne gir deg som kunde økonomisk og forretningsmessig grunnlag for å ta riktige valg og prioriteringer. Resultater blir ofte en strategi, forretningsmodell eller konsepter som svarer på fremtidens krav samtidig som den løser kundens behov og skaper forretningsverdi.

Tjenestedesign

Tjenestedesign legger vekt på å forstå kundens behov, og bruker dette som utgangspunkt for å skape nye tjenester eller forbedre eksisterende. Gjennom tjenestedesign skaper vi gode og helhetlige kundeopplevelser som gjør at kundene velger nettopp deg fremfor konkurrentene.

Vi kan hjelpe deg med

Innsikt og analyse som skaper nye muligheter 

Vi kartlegger dagens tilbud og tjenester, virksomhetens og kundenes behov, markedet, trender og de ulike involverte aktørene. Vi setter oss inn i virksomhetens strategi, mål og kultur. Ved å analysere og visualisere funnene identifiserer vi muligheter for nyskapning og vekst.

Konseputvikling av helhetlige tjenestekonsepter

Gjennom en samskapende tilnærming oversetter vi innsikt til ideer som kan testes, måles og itereres, for å sikre verdi for både kunden og virksomheten. Målet er å skape helhetlige tjenestekonsepter som er nyttige, enkle å bruke og attraktive for alle involverte aktører.

Prototyping for å teste hypoteser

Vi konkretiserer og visualiserer tjenesten og forretningsmodeller i prototyper, for å teste hypoteser tidlig. Prototyping hjelper oss å sikre at konseptene svarer til kundens behov, og gir verdi for virksomheten.

Produksjon for realisering

For å bringe konsepter til live utvikler vi forretningsmodeller, visjoner og mål for hvordan løsningen kan realiseres. Ved å visualisere veien videre kan vi prioritere, identifisere potensielle utfordringer og sikre at vi er på linje med forretningsmålene gjennom hele prosessen. Sammen med interessenter bygger vi minimumsløsninger (MVP),pilotkonsepter og driver inkrementelle endringer for å sikre en helhetlig opplevelse.

Lede designprosesser som skaper resultater

Vi leder designprosessen gjennom fasilitering, samkjøring av team og interessenter, samt rådgi og veilede virksomheten din gjennom hele prosjektet, for å nå målene.

REFERANSER

KONTAKT

Hanne Vaage-Gnilka er Head of Insight & Innovation i NoA Ignite, en avdeling med råflinke tjeneste- og forretningsdesignere. I kundeoppdrag er hun forretningsdesigner og allsidig analytiker som bruker innsikt for å utforske nye forretningsmuligheter og optimalisere brukeropplevelsen. Hanne er opptatt av løsninger som er basert på innsikt og data og elsker alt som kan testes.

+47 41338745

hanne.vaage-gnilka@noaignite.com

profilbilde av Hanne