Hopp til innhold
Nyheter

Videoløsning for 113 sikret DOGA merket

published

Inntil nylig var innringere til 113 avhengig av å finne de rette ordene for å forklare en nødsituasjon. Nå kan store deler av Norges befolkning bruke kameraet på mobilen.

Vi i juryen er imponert over hvor kompromissløst design- og teknologiselskapet NoA Ignite har jobbet for å utvikle en superenkel løsning. Vi mener den grundige, tverrfaglige prosessen med research, brukermedvirkning, produktutvikling og testing setter en ny standard for tjenestedesign og designledelse.

AMK-ansatte ble hørt

Innledningsvis ble det gjort dybdeintervjuer med ti ansatte på akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK), og utviklerne fikk lytte på nødsamtaler.

Utviklingen skjedde i tett samarbeid med oppdragsgiveren Vestre Viken HF. Underveis kom de ansatte på AMK-sentralen fortløpende med innspill og tilbakemeldinger, og dette ble avgjørende for suksessen.

Våre designere og utviklere jobbet tverrfaglig, undersøkende og fleksibelt fra begynnelse til slutt. Vi hadde også med oss to danske samarbeidspartnere. Samtlige deltakere opplevde likevel at de utgjorde ett team, noe som bidro til at de lyktes med en sømløs og integrert løsning.

amk

Video i gang etter 36 sekunder

Andre suksessfaktorer har vært grundig opplæring på AMK-sentralene og tilpasning av eksisterende rutiner til den nye videoløsningen.

Alt som ikke handler om å opprette og gjennomføre en videosamtale er underordnet i brukergrensesnittet. For innringeren er det bare én knapp for å slå på kameraet. I snitt er videosamtalen i gang etter 36 sekunder.

Mindre stress, bedre beslutninger

Redusert stress for innringeren er en av de viktigste effektene. For operatøren på 113 er det blitt mye enklere å forstå situasjonen på skadestedet, og dermed blir det gitt tydeligere instrukser når liv og helse står på spill. Operatøren har også fått bedre grunnlag for å vurdere hastegrad og ta beslutninger om hva som trengs av rådgivning på stedet.

Løsningen kan også bidra til bedre utnyttelse av ressursene i helsesektoren, som gir økt beredskap, og miljømessige fordeler.

Det er også større trygghet for borgerne, spesielt de som bor langt unna legevakt og sykehus, og løsningen gir større likhet i helsetilbudet. Førstehjelpen blir mer presis. Og de som ikke har språklig eller kognitiv kompetanse blir bedre ivaretatt.

Video kan bidra til at ulike etater får en likere situasjonsforståelse.

Videoløsningen for nødsamtaler til 113 får DOGA-merket for design og arkitektur fordi det gir operatører og ambulansepersonell en ekstra sans og dermed enda større mulighet til å redde liv."

Juryens begrunnelse